proj1juzp0lywammniejszy

Już pływam

AAA
5 kwietnia 2017, 8:07

Informujemy, że Gmina Andrychów otrzymała dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w wysokości 36 500 zł brutto. na realizację projektu „Już pływam”. Projekt zakłada naukę pływania realizowaną w ramach zajęć pozalekcyjnych, przez wykwalifikowanych instruktorów i pod nadzorem ratowników. Zajęcia odbywają się w grupach piętnastoosobowych i obejmują 16 lekcji.
Uczniowie mają zagwarantowaną opiekę oraz dojazd na zajęcia.
W programie biorą udział dzieci ze Szkół Podstawowych nr 2 i 4 w Andrychowie oraz Szkół Podstawowych w Inwałdzie, Roczynach, Sułkowicach-Łęgu, Sułkowicach-Bolęcinie i Targanic.
Rodzice zobowiązani są uiścić opłatę w wysokości 100 zł brutto.