"KRÓLEWSKA GRA I JA"

AAA
28 lutego 2017, 7:47


Szanowni Państwo!

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie zaprasza na V OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY ”KRÓLEWSKA GRA I JA”. Impreza odbędzie się 2 kwietnia (niedziela) 2017r. w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie przy ul. Szewskiej 7.

Szczegółowe informacje w załączniku

Serdecznie zapraszamy.


V OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY "KRÓLEWSKA GRA I JA"

pod honorowym patronatem Burmistrza Andrychowa

- Andrychów 2017 –

ORGANIZATOR:

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W ANDRYCHOWIE

WSPÓŁORGANIZATOR:

RADA RODZICÓW OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W ANDRYCHOWIE

CELE TURNIEJU:

· POPULARYZACJA SPORTU SZACHOWEGO W ANDRYCHOWIE,

· PROMOCJA MIASTA ANDRYCHÓW,

· WYMIANA DOŚWIADCZEŃ SPORTOWYCH

MIEJSCE I TERMIN:

· 2 KWIETNIA 2017 ROKU - NIEDZIELA – GODZ. 10.00

· MIEJSKI DOM KULTURY W ANDRYCHOWIE UL. SZEWSKA 7

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia do turnieju do dnia 02.04.2017r. prosimy przesyłać na adres e-mail:Robert_Slezak1@wp.pl

telefonicznie - 602 484 597 lub na stronie www.chessarbiter.com/turnieje.php(turnieje/KWIECIEŃ).

Potwierdzenie zgłoszenia w dniu zawodów do godziny 9.40. Zakończenie turnieju około godz.14:00.

WPISOWE DO TURNIEJU: 25 ZŁ

SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:

TURNIEJ INDYWIDUALNY - SYSTEM SZWAJCARSKI ,

7 RUNDOWY W GRUPACH WIEKOWYCH

GRUPA A (DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY) - ROCZNIK 2001 I MŁODSI (DO LAT 16)

GRUPA B (DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY) - ROCZNIK 2005 I MŁODSI (DO LAT 12)

GRUPA C (DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY) - ROCZNIK 2009 I MŁODSI (DO LAT 8)

TEMPO GRY - 15 MINUT NA PARTIĘ DLA KAŻDEGO ZAWODNIKA

NAGRODY:

· W każdej grupie trzy pierwsze miejsca otrzymują puchary i dyplomy,

· Nagrody rzeczowe od miejsca 1 do 7,

· Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja do lat: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

(pierwsze miejsca statuetka i dyplom),

· W grupie najmłodszej każdy otrzymuje medal oraz przewidziano nagrody dla najmłodszych uczestników,

· Klasyfikacja drużynowa: 3 najlepsze drużyny w każdej grupie .

POSTANOWIENIE KOŃCOWE:

· W turnieju obowiązują przepisy kodeksu szachowego PZSZACH - kojarzenia komputerowe,

· Za opiekę i ubezpieczenie zawodników w trakcie zawodów odpowiada klub delegujący zawodnika,

opiekun lub rodzic,

· W trakcie zawodów czynny będzie bufet,

· Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,

· Rodzice, opiekunowie, klub delegujący zawodnika wyrażają zgodę na bezpłatne utrwalenie

i publikacje wizerunku zawodnika biorącego udział w turnieju przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej

w Andrychowie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia

4 lutego 1994r. (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).

Zapraszamy!