WWW szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła Odkrywców Talentów
Bezpieczna szkoła
Pokl
0.9.10.2013 (1)

„Festiwal Zawodów w Małopolsce”

AAA

„Festiwal Zawodów w Małopolsce”

W październiku 2013 r. w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie realizowany był projekt „Festiwal Zawodów w Małopolsce”. Celem projektu jest wsparcie uczniów w wyborze ścieżki kształcenia oraz planowanie rozwoju zawodowego zgodnie z ich predyspozycjami. Jest to już III edycja projektu finansowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Do projektu zapraszane są wybrane gimnazja Małopolski.

W ramach pierwszego etapu uczniowie klas III Gimnazjum nr 2 wzięli udział w siedmiogodzinnych grupowych zajęciach warsztatowych oraz skorzystali z indywidualnych rozmów prowadzonych przez doradcę zawodowego. Doradca spotkał się również z Rodzicami uczniów biorących udział w projekcie. Zajęcia zostały bardzo dobrze ocenione zarówno przez uczniów, jak i Rodziców.

Drugi etap „Festiwalu Zawodów w Małopolsce” odbędzie się wiosną 2014 r. Będą to Targi Edukacyjne, podczas których gimnazjaliści będą mogli zapoznać się z ofertą szkół zawodowych oraz dowiedzieć się, czym charakteryzują się poszczególne zawody.

Mamy nadzieję, że działania te przygotują gimnazjalistów do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych.

0.9.10.2013 (7)DSC 0690