WWW szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła Odkrywców Talentów
Bezpieczna szkoła
Pokl
DSC 0423

Finaliści konkursów historycznych

AAA

Finaliści konkursów historycznych

Już od kilku lat uczniowie Gimnazjum nr 2 w Andrychowie uzyskują bardzo wysokie lokaty w konkursach tematycznych i przedmiotowych historii. Dzięki uczestnictwu w kolejnych etapach gimnazjaliści znacznie pogłębiają i poszerzają wiedzę dotyczącą historii państwa polskiego, historii powszechnej i lokalnej. Ich wiedza wykracza poza podstawę programową.

W roku szkolnym 2014/2015 finalistami konkursów są:

Gabriel Golenia kl.II d – Małopolski Konkurs Historyczny,

Aleksander Rupik kl.II d – Ogólnopolski Konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”,

Justyna Danek kl. III c - Konkurs tematyczny „Walka Polaków o niepodległość i granice

w latach 1914 -1921. Wielkie bitwy i bohaterowie wydarzeń”,

Anna Jakubowska kl. IIIc - Konkurs tematyczny „Walka Polaków o niepodległość i granice

w latach 1914 -1921. Wielkie bitwy i bohaterowie wydarzeń”,

Jakub Faber kl.Ic – „Repatriacja czy ekspatriacja? Wyjechać czy zostać? Masowe wypędzenia

obywateli polskich z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1944-

1959” w ramach III edycji projektu „Kresy – polskie ziemie wschodnie

w XX wieku”,

Weronika Głownia kl.Ia – II edycja Małopolskiego Konkursu „Śladami żołnierzy wyklętych.

Pułkownik Witold Pilecki w panteonie polskiej historii”,

Wiktoria Łabędzka kl. IIIa – Małopolski Konkurs „Historia Solidarności” w ramach II edycji

projektu „Szlakiem Małopolskiej Solidarności”

Opiekunem naukowym uczniów jest mgr Anna Semik.