WWW szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła Odkrywców Talentów
Bezpieczna szkoła
Pokl
P1100104

Gimnazjum nr 2 dba o bezpieczeństwo uczniów!

AAA
Gimnazjum nr 2 dba o bezpieczeństwo uczniów!
Od kilku lat Gimnazjum nr 2 posiada certyfikat „Bezpiecznej szkoły” i nadal priorytetem w zarządzaniu placówką jest bezpieczeństwo uczniów.
11 października 2013r.uczniowie klas trzecich realizowali projekt „Bezpieczny gimnazjalista.”
Odwiedzili w tym dniu Jednostkę Państwowej Straży Pożarnej, gdzie wysłuchali prelekcji na temat bezpieczeństwa w domu. Zastępca dowódcy JRG st. kpt. mgr inż. Henryk Maciejczyk omówił zagrożenia pożarowe, zaprezentował działanie „czujek” dymu w specjalnie przygotowanym mieszkaniu pokazowym. Gimnazjaliści mogli również uczestniczyć w próbnej ewakuacji.
Strażacy zaprezentowali uczniom wozy strażackie i ich wyposażenie, na koniec natomiast odpowiadali na zadane przez uczniów pytania. Kolejnym punktem projektu była wizyta w hali produkcyjnej zakładu Ogniochron.
Gimnazjaliści zobaczyli na własne oczy cały proces wytwarzania podręcznej gaśnicy proszkowej. Mogli również samodzielnie użyć gaśnicy wodnej mgłowej, co pozwoli im w przyszłości prawidłowo korzystać z tak ważnego urządzenia i zminimalizować szkody powstałe w wyniku gaszenia pożaru.
Rozmowa ze strażakami oraz pracownikami Ogniochronu na temat ich zawodu była jednym z elementów realizowanego w szkole doradztwa zawodowego. W obu zakładach pracy zatrudnieni są nasi absolwenci i być może któryś z obecnych gimnazjalistów w przyszłości zostanie strażakiem lub pracownikiem Ogniochronu!

P1100106P1100108P1100117P1100120P1100122P1100127P1100131P1100132P1100133P1100145P1100147P1100148P1100150