WWW szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła Odkrywców Talentów
Bezpieczna szkoła
Pokl
20170505 102932

I miejsce w powiecie

AAA

I miejsce w powiecie

Joanna Powroźnik, uczennica klasy III Gimnazjum nr 2 w Andrychowie, zajęła I miejsce w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni,” zorganizowanym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - Szefa Obrony Cywilnej Kraju, we współpracy z wydziałami ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich. Otrzymała tym samym awans do etapu wojewódzkiego. 5 maja 2017r. odebrała dyplom oraz nagrodę z rąk Komendanta Powiatowego PSP bryg. mgra Pawła Kwarciaka. Po wręczeniu nagród uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w sali szkoleniowej OGNIK, zlokalizowanej w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Wadowicach oraz pokazie próbnego alarmu jednostki.

Celem konkursu było przybliżenie szerszej publiczności działalności strażaków – ratowników oraz promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

Gratulujemy!