WWW szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła Odkrywców Talentów
Bezpieczna szkoła
Pokl
100 9003

"Lekcja wolności" w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

AAA

"Lekcja wolności" w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

W maju 2014r. w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie w ramach projektu ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie zostały zorganizowane zajęcia nawiązujące do 25. rocznicy wydarzeń 1989 roku nazwane symbolicznie "Lekcjami wolności". Miały one na celu przybliżyć uczniom genezę i skutki tamtych wydarzeń, pobudzić do dyskusji na temat wpływu obrad Okrągłego Stołu i wyborów parlamentarnych 4 czerwca na obecną sytuację Polski i warunki życia ich samych.

W czasie zajęć młodzież obejrzała film "Polskie drogi do niepodległości". Następnie pod hasłem "Co dał nam rok 1989?" odbyła się dyskusja, w której uczniowie wykorzystali wcześniej zdobytą wiedzę, podzielili się swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami.

W ramach projektu gimnazjaliści wykonali również prezentacje multimedialne oraz plakaty związane z pamiętnym rokiem 1989. Zostały one wyeksponowane na korytarzach szkoły.

Przygotowali także gazetkę ścienną, która przedstawia temat obrad Okrągłego Stołu oraz wyborów 4 czerwca.

Wszystkie podjęte działania w ramach projektu "Lekcja wolności" pozwoliły zaprezentować młodzieży Gimnazjum nr 2, jak ważny dla narodu polskiego i Europy był pamiętny rok 1989.

Opiekę merytoryczną nad projektem sprawowała mgr Anna Semik.

100 9004100 9013