WWW szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła Odkrywców Talentów
Bezpieczna szkoła
Pokl
1

Mam Haka na Raka

AAA

Mam Haka na Raka

W ramach Ogólnopolskiej Akcji Profilaktyki Nowotworowej 14 lutego 2013 roku do Gimnazjum nr 2 przyjechały uczennice LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach.

Było to możliwe dzięki ścisłej współpracy naszych szkół. W grupie uczennic liceum była nasza absolwentka Dominika Klapka. Gimnazjaliści w tym roku w mieli okazję dowiedzieć się o przyczynach nowotworów skóry – w tym czerniaka – oraz poznać sposoby zapobiegania tej chorobie. Po obejrzeniu prezentacji 30% gimnazjalistów zadeklarowało, że wiedzę zdobytą podczas zajęć przekaże osobom z najbliższego otoczenia.