WWW szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła Odkrywców Talentów
Bezpieczna szkoła
Pokl
sala chem

NASZA SZKOŁA

AAA

NASZA SZKOŁA

Gimnazjum nr 2 w Andrychowie powstało w 1999r. na bazie utworzonej w 1982r. Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza.

W latach 1999 – 2004 funkcję Dyrektora Szkoły pełniła mgr Emilia Krętosz, od 2004 r. do chwili obecnej Dyrektorem Gimnazjum nr 2 w Andrychowie jest mgr Halina Talar.

Misja szkoły brzmi „Każdy człowiek ma prawo do przeżywania sukcesu”.

Nasza szkoła dysponuje bogatą bazą dydaktyczną, posiada dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe: chemiczną z nowoczesnym digestorium, fizyczną, biologiczną, geograficzną, języków obcych, 2 pracownie matematyczne, pracownię komputerową, Multimedialne Centrum Informatyczne, Szkolny Ośrodek Kariery SzOK, itd.

Szkoła proponuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, rozwijających uzdolnienia uczniów z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki, historii, języka polskiego, języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego, wosu, plastyki, a także zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów.

Placówka posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną, siłownię, salki do zajęć korekcyjnych. Na terenie Gimnazjum nr 2 funkcjonuje kompleks sportowy Orlik 2012. We wszystkie pogodne dni zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na Orliku.

W szkole działa świetlica szkolna dla wszystkich dzieci potrzebujących opieki przed zajęciami i po zajęciach, dojeżdżających do szkoły lub oczekujących na zajęcia pozalekcyjne.

W placówce jest stołówka szkolna, w której można każdego dnia spożyć smaczny, świeży obiad oraz II śniadanie.

W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, w której odbywają się również zajęcia rozwijające czytelnictwo.

Nasza szkoła posiada liczne certyfikaty, m.in. Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły Promującej Bezpieczeństwo – Lider Projektu, Szkoły Przyjaznej Uczniom, Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego Kodeksu z Rakiem. Należymy do sieci Szkół Promujących Zdrowie.

W szkole funkcjonują klasy z rozszerzonym programem z języka angielskiego, klasy z rozszerzonym programem z matematyki i geografii, matematyki i informatyki, klasy sportowe. Prowadzone są innowacje pedagogiczne.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz duże doświadczenie nauczycieli w pracy z każdym uczniem, zarówno bardzo zdolnym, jak i z tym, które posiada orzeczenie o potrzebie nauczania specjalnego daje gwarancję przyrostu wiedzy uczniów, co potwierdzają wyniki Edukacyjnej Wartości Dodanej, a także liczne sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

Szkoła ma liczne tradycje, do których należą m.in. Belferki – apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, mikołajki, komers klas III, Gala Orlików i Polonez z różą w wykonaniu uczniów klas III kończących szkołę.

Działający w szkole Samorząd Uczniowski podejmuje liczne inicjatywy i działania na rzecz uczniów oraz uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych, m. in. WOŚP, „Podziel się posiłkiem”, zbiórki nakrętek, itp.

Jest to szkoła nowoczesna, innowacyjna, otwarta na ucznia, rodzica, nauczyciela.

sala fizsala geosala j angsala j ang2sala j niemsala j polsala matsala mat2DSC 0001DSC 0003DSC 0008DSC 0012DSC 0361DSC 0364DSC 0366DSC 0368DSC 0387DSC 0392DSC 0399DSC 0401DSC 0404DSC 0408DSC 0409DSC 0415DSC 0417silownia2silowniasala gim2DSC 0439DSC 0441orlik3orlik1orlik2