WWW szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła Odkrywców Talentów
Bezpieczna szkoła
Pokl
1

POŚWIĘCENIE SZTANDARU GIMNAZJUM NR 2 W ANDRYCHOWIE

AAA


POŚWIĘCENIE SZTANDARU GIMNAZJUM NR 2 W ANDRYCHOWIE

Dnia 22 marca 2013r. w piątek odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia sztandaru Gimnazjum nr 2 w Andrychowie, który został ufundowany przez rodziców uczniów w uznaniu zasług szkoły w wychowywaniu i kształceniu młodego pokolenia.

Sztandar ten został wręczony gimnazjalistom 21 grudnia 2012r. w czasie świątecznego spotkania społeczności szkolnej i przedstawicieli rad klasowych. Natomiast uroczystość poświęcenia sztandaru rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele św. Stanisława BM. Aktu poświęcenia sztandaru dokonał Ks. Proboszcz Jan Figura.

Piękno oprawy Mszy Św. było zasługą obecnych na uroczystości zaproszonych gości: przedstawicieli władz samorządowych Gminy Andrychów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów.

Na ręce Dyrektor Haliny Talar przedstawiciele władz samorządowych z Przewodniczącym Rady Miejskiej Romanem Babskim, wręczyli pamiątkowy obraz namalowany przez malarza regionalnego oraz odczytany został List Gratulacyjny od Burmistrza Andrychowa Tomasza Żaka.

Następnie odbyło się spotkanie dyrekcji, pracowników szkoły z przedstawicielami władz i klasowymi radami rodziców w budynku gimnazjum. Tutaj wszyscy mogli obejrzeć stare i aktualne kroniki szkoły oraz dokonać wpisu do Księgi Pamiątkowej.

Ta uroczystość na długo zostanie w pamięci Społeczności Gimnazjum nr 2 w Andrychowie.

23456