WWW szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła Odkrywców Talentów
Bezpieczna szkoła
Pokl
DSC 0087

„Relacje rodzice - dzieci jako czynnik chroniący przed uzależnieniem” – prelekcja pana Bogdana Krzaka

AAA

„Relacje rodzice - dzieci jako czynnik chroniący przed uzależnieniem” – prelekcja pana Bogdana Krzaka

Dnia 24.11.2016 r. w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2 odbyło się spotkanie rodziców
z panem Bogdanem Krzakiem – realizatorem warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii „Nie daj się zniewolić”.

Czwartkowej prelekcji towarzyszyło hasło: „Relacje rodzice – dzieci jako czynnik chroniący przed uzależnieniem”. Prowadzący zaznaczył, że bardzo ważnym aspektem życia każdego młodego człowieka jest poprawna relacja z rodzicem, która warunkuje jego właściwe zachowania poza domem. Rodzice powinni znać potrzeby swoich dzieci, wysłuchiwać, gdy chcą wyrazić swoje zdanie na dany temat. Powinni także jasno stawiać wymagania wobec potomstwa, uzasadniać decyzje, które być może uchronią dziecko od możliwości kontaktu
z narkotykami. Uzależnienie bowiem, zrywa możliwość decydowania o losach dzieci. Rodzice stają się bezradni wobec tragedii dziecka, która dzieje się na ich oczach. Dlatego tak ważne są działania profilaktyczne podejmowane w szkole, mówiące o konsekwencjach zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Dzięki zorganizowanemu w szkole wykłady pana Bogdana Krzaka rodzice uzmysłowili sobie, jak wiele zależy od nich samych. Bardzo ciekawa forma przekazywanych treści oraz liczne odwołania do przykładów z życia pokazały, że uzależnienie od narkotyków jest to problem, który może dotknąć każdego. Rodzice byli bardzo zadowoleni z przekazanych im konkretnych informacji i sposobów radzenia sobie z problemami ich dorastających dzieci.

Po spotkaniu ogólnym pan Bogdan Krzak zaprosił rodziców na indywidualne rozmowy.

DSC 0091DSC 0096