WWW szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła Odkrywców Talentów
Bezpieczna szkoła
Pokl
1 DSC 0451

W Muzeum Auschitz-Birkenau

AAA

W Muzeum Auschitz-Birkenau

Dnia 13.04. 2015 r. uczniowie klas trzecich Gimnazjum nr 2 w Andrychowie uczestniczyli w wycieczce do Miejsca Pamięci Muzeum Auschwitz-Birkenau

w Oświęcimiu. Miała ona charakter historyczno-patriotyczny i wzbudziła ogromne emocje wśród wszystkich uczestników, którzy z godnością i zadumą zwiedzali miejsce kaźni Polaków, Holokaustu Żydów i wielu mniejszości narodowych w latach 1940-45.

Wycieczka poprzedzona została lekcjami języka polskiego, wychowawczymi i historii, na których omawiano problematykę II wojny światowej.

Młodzież w wieku 15 lat potrafi dostrzec rolę i odpowiedzialność, jaka na niej spoczywa, by historia nie zatoczyła koła i nigdy w przyszłości nie doszło do podobnych wydarzeń Wizyta w Muzeum była lekcją człowieczeństwa, lekcją przeprowadzoną z dbałością o wrażliwość młodych ludzi.

Wyjazd do Muzeum jest jedną z wielu tradycji Gimnazjum nr 2 w Andrychowie. To nie tylko lekcja historii, ale i znakomita forma kształtowania świadomości o prawie człowieka do życia i godnej śmierci, dlatego na stałe wpisana jest do Programu Wychowawczego Szkoły.

2 DSC 0454DSC 0447DSC 0452DSC 0455DSC 0457