Działania nowatorskie w przedszkolu

AAA
 • nauka języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat;

 • atrakcyjne metody pracy – jak Rudolfa Labana, Carla Orffa, Hany Tymichowej, Weroniki Sherborne, Batti Strauss, Glena Domana, Metoda Dobrego Startu, szachy, sudoku, dogoterapia;

(Metoda Batti Strauss ma na celu przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej. Dzieci słuchają aktywnie, to znaczy słuchając wykonują proste ruchy taneczne proponowane przez nauczyciela. W przypadku dzieci młodszych są to proste ruchy ilustrujące krótkie opowiadanie związane z każdym utworem muzycznym.

Poprzez aktywne słuchanie dzieci nieświadomie poznają strukturę utworu muzycznego poprzez rozpoznawanie ciałem zmian w muzyce i różnicowanie poszczególnych części)

 • kółka zainteresowań: teatralne, plastyczne, szachowe, języka niemieckiego;

 • zajęcia w remizie strażackiej, w skansenie w Wygiełzowie, w Mini-ZOO w Inwałdzie, w Parku Leśnych Niespodzianek w Ustroniu;

 • uczestniczenie w konkursach dla dzieci;

 • wspólne konkursy dla dzieci i rodziców – plastyczne, literackie;

 • program adaptacyjny z tygodniem adaptacyjnym i dniami otwartymi w czerwcu;

 • częste wizyty w Szkole Podstawowej Nr 2 w Andrychowie;

 • obserwacje zachowania dzieci przez psychologa i konsultacje w sprawach psychologiczno-pedagogicznych;

 • warsztaty twórcze w Domu Kultury np. spotkania z Afryką, warsztaty Św. Mikołaja;

 • Akademia Małego Robotyka dla dziecka z tatusiem;

 • śpiewanie kolęd na Wigilii dla mieszkańców Andrychowa;

 • kibicowanie na Polonijnych Mistrzostwach Piłki Siatkowej w Andrychowie;

 • akcje charytatywne, jak: Góra Grosza, Bieg Po Serce Zbója, zbieranie nakrętek na wózek dla niepełnosprawnego dziecka;

 • uczestniczenie w korowodach teatralnych: „Kocioł”, „Wiosna w teatrze”;

 • koncerty muzyki poważnej „Chopin i jego muzyka” – profesor Marek Mizera, pianistka chińska Man Li, „Karnawał Zwierząt” C. Saint-Saënsa – kwartet smyczkowy „Alla Breve”, muzyka świata w wykonaniu zespołów federacji rosyjskiej;

 • dzień chiński;

 • dzień pasiastych inspirowany literaturą o Basi autorstwa Zofii Staneckiej;

 • dzień zielony;

 • dzień marchewki itp.;

 • ogólnopolskie projekty edukacyjne:

- program edukacyjny na rzecz promowania prawidłowych nawyków żywieniowych „Mamo, tato wolę wodę”;

- program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele natury”;

- program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”;

- Akademia Zdrowego Przedszkolaka – włączenie rodziców, wymiana przepisów kulinarnych, warsztaty kulinarne dla dzieci;

- program przedszkolnej edukacji – Akademia Aquafresh.