Kółko teatralne

"Każdy może być aktorem"

AAA

Zabawy w teatr odgrywają wszechstronną rolę w rozwoju dzieci. Zbliżają je do piękna, są źródłem wielu wrażeń. Uczą sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami. Wyzwalają u dzieci radość, umożliwiają pokazanie się na tle grupy, otworzenie się. Dzieci nieśmiałe, mało aktywne, nabierają odwagi i pewności siebie, aby stanąć przed publicznością i zagrać swoją rolę. W ten sposób uwalniają się od swoich wewnętrznych zahamowań. Uczą się kontroli nad swoim zachowaniem, a także wyrażania swoich życzeń i pragnień.

Dlatego też w roku szkolnym 2011/12 w grupie dzieci 5-cio i 6-letnich nauczycielki – mgr Grażyna Wądrzyk i mgr Małgorzata Mrotek postanowiły zrealizować innowację metodyczno-organizacyjną „Każdy może być aktorem”.

W trakcie realizacji innowacji zostały zrealizowane następujące cele:

 • odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień artystycznych dziecka,
 • eksponowanie inwencji twórczej w różnych formach aktywności twórczej: teatr, muzyka, plastyka, taniec,
 • nabywanie umiejętności poprzez działanie,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką (teatrem)
 • rozwijanie pomysłowości i wyobraźni w działaniu poprzez dostarczanie dziecku różnego rodzaju akcesoriów i materiałów do zabawy w teatr,
 • dostarczanie bogactwa przeżyć emocjonalnych w kontaktach z teatrem oraz wprowa-dzanie dziecka w świat pozytywnych wartości: dobro, prawda, miłość i piękno,
 • kształcenie umiejętności współdziałania z innymi w procesie twórczości artystycznej: teatralnej, muzycznej, plastycznej i tanecznej,
 • doskonalenie wyobraźni odtwórczej i twórczej,
 • poszerzanie wiadomości na temat teatru (praca aktora, reżysera, scenografa itp.),
 • wzbogacanie słownictwa dzieci,
 • kształtowanie właściwych postaw przyszłych odbiorców sztuki teatralnej,
 • przygotowanie dzieci do występów „na scenie”: dla społeczności przedszkolnej, dla rodziców i dla zaproszonych gości,
 • aktywizowanie rodziców do pomocy przy organizowaniu przedstawień,
 • promocja placówki w środowisku lokalnym.

Dzięki realizacji tych celów dziecko:

 • odkryło własne możliwości i uzdolnienia artystyczne,
 • wykształciło i wzbogaciło własną pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję twórczą,
 • rozwinęło własny potencjał pozytywnych wartości,
 • współdziałało w zespole,
 • dostrzegło piękno sztuki,
 • odczuło radość i satysfakcję z pozytywnych efektów własnych działań,
 • wyraziło swoje emocje i uczucia w twórczości plastycznej i improwizacji ruchowej oraz muzycznej.

Przy realizacji programu wykorzystano następujące metody i formy pracy:

 • pedagogikę zabawy,
 • aktywne słuchanie muzyki C. Orffa, B. Strauss,
 • zabawy twórcze,
 • zabawy inscenizowane,
 • zabawy przy muzyce,
 • teatrzyki,
 • scenki dramowe,
 • wycieczki.

Zobacz również