Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Nr 5 w Andrychowie

AAA

Wnioski wraz z oświadczeniami można będzie pobrać od dnia 01.03.2018 r.

Zapisu dziecka do przedszkola dokonuje się poprzez serwis rekrutacyjny firmy VULCAN znajdujący się na stronie:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/andrychow
System elektroniczny dostępny będzie dla rodziców w terminach 01.03.2018 do dnia 16.03.2018 r.