Wpłaty na Radę Rodziców

AAA

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na nasze konto bankowe.

Prosimy o dokładne wypełnianie blankietów:

Rada Rodziców Przedszkola Nr 5 w Andrychowie

ul. Słowackiego 9, 34-120 Andrychów

…………………………………………………………………………….

(Imię i nazwisko dziecka oraz grupa, do której chodzi)

ABS BANK SPÓŁDZIELCZY

UL. KRAKOWSKA 112, 34-120 ANDRYCHÓW

NR RACHUNKU BANKOWEGO: 82 8110 0000 2001 0026 3955 0001