Kalendarz

3 maja 2016
  • Święto Narodowe
10 maja 2016
  • Dzień Otwarty dla Rodziców
20 maja 2016
  • Komers klas trzecich.