Kalendarz

1 czerwca 2018
  • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
15 czerwca 2018
  • Rada Klasyfikacyjna
22 czerwca 2018
  • Zakończenie Roku Szkolnego 2017/18