20181026 113346

,,Bliżej teatru"

AAA
Przedszkolaki nigdy się nie nudzą, a na jesienną szarugę też mamy pomysł. W piątek 26 października odwiedził nas krakowski teatr Studio Ar - Te z przedstawieniem ,,Przygody Sroczki". Aktorzy zaprosili dzieci na spotkanie z leśnymi zwierzętami, które uczyły czytać, liczyć i rozwiązywać zagadki. Jednocześnie nasi wychowankowie zostali ciekawie wprowadzeni w świat wartości, oglądając przygodę sroczki oskarżonej niesłusznie o kradzież. Widzowie brawami nagrodzili kunszt aktorski potwierdzając tym samym, że spotkanie z teatrem to dobrze wykorzystany czas.
20181026 11335820181026 11422420181026 114953