20190618 170543

Pożegnaliśmy gimnazjalistów i klasy ósme

AAA
W dniu 18 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich gimnazjum i ósmych SP. Niewątpliwie przejdzie ono do historii, gdyż ostatni raz żegnaliśmy gimnazjalistów, zaś po raz pierwszy uczniów klas ósmych. Uroczystość rozpoczął polonez w wykonaniu absolwentów. Następnie głos zabrał Pan dyrektor A. Kojder, który podsumował lata nauki młodzieży kończącej szkołę, przedstawił najlepszych uczniów oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego. Wśród najlepszych, których nazwiska znalazły zaszczytne miejsce w Złotej Księdze znaleźli się uczniowie z najwyższymi średnimi ocen i wzorowym zachowaniem oraz uczniowie, którzy odnieśli znaczące sukcesy sportowe, artystyczne i naukowe na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim. Uczniom tym wręczono nagrody. Tytuł ,,Absolwenta Roku 2019" i nagrodę Dyrektora Szkoły zdobyły: Julia Wróbel (klasa 3B), Klaudia Assad (klasa 3A). Następnie Pan Dyrektor wraz z wychowawczyniami klas trzecich i ósmych: p. Dorotą Wróbel, p. Elżbietą Walczak, p. Urszulą Bylicą i p. Grażyną Jończy wręczyli listy gratulacyjne dla rodziców oraz podziękowania za pracę społeczną na rzecz szkoły. W dalszej części nagrodzeni zostali chorąży i asysta Pocztu Sztandarowego szkoły. Nagrody wręczali pan dyrektor oraz opiekun Pocztu pani Krystyna Janosz. Pani Wróbel, opiekun Spółdzielni Uczniowskiej nagrodziła najlepszych pracowników sklepiku szkolnego, pani Urszula Bylica i pani Maria Mikuła wręczyły nagrody najlepszym aktorom Koła Teatralnego. Uczniowie podziękowali rodzicom, wychowawcom za trud włożony w nauczanie i wychowywanie oraz dyrekcji , wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi. W trakcie oficjalnej części absolwenci złożyli ślubowanie oraz nastąpiła uroczysta zmiana chorążych i asysty Pocztu Sztandarowego szkoły, w której to roli znaleźli się uczniowie klas siódmych. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w której zaśpiewali: Adrianna Rudy, Zuzanna Pająk, Julia Wróbel, Antonia Marczyńska, Adrian Zmiertka, Nikodem Kudłacik, Kinga Fraś, Paulina Pietraszek, Aleksandra Hankus. Uroczystość zakończył występ klas siódmych pod kierunkiem p. Beaty Kalamus - Gądek i p. Aleksandry Polak.
20190618 17062620190618 17092220190618 17043820190618 17051320190618 17111920190618 17140720190618 17141120190618 17141320190618 17145920190618 17150020190618 17154820190618 17155120190618 17171520190618 17184720190618 17194520190618 17194820190618 17241020190618 17241920190618 17242320190618 17355220190618 17355520190618 17370520190618 17374020190618 17380620190618 17415120190618 17415320190618 17425920190618 17430420190618 17454620190618 17460020190618 17461920190618 17472220190618 17480420190618 17483720190618 17484920190618 17495020190618 17510320190618 17512920190618 17520420190618 17521420190618 17524420190618 17553820190618 17555720190618 17563920190618 17564420190618 17574720190618 17582520190618 17583520190618 17592520190618 17595720190618 18000020190618 18003020190618 18025220190618 18031420190618 18044820190618 18045520190618 18053620190618 18055020190618 18061320190618 18071420190618 18073420190618 18073820190618 18074720190618 18083820190618 18085520190618 18093220190618 18095320190618 18101920190618 18110920190618 18111320190618 18115720190618 18142020190618 18172920190618 18175120190618 18190620190618 18192020190618 18192820190618 18194820190618 18204120190618 18205420190618 18212020190618 18213520190618 18214720190618 18233120190618 18233320190618 18240120190618 18243720190618 18250120190618 18263820190618 18270220190618 18272720190618 18273620190618 182831 00220190618 18322120190618 18322920190618 18323320190618 18350120190618 18391420190618 183927