Włącz się do zbiórki kasztanów i żołędzi!

AAA
Świetlica Szkolna ogłasza rozpoczęcie akcji ,,Pomóżmy zwierzętom leśnym przetrwać zimę" - zbiórka kasztanów i żołędzi. Zważone i wysuszone kasztany i żołędzie należy składować na dworze przed wejściem do Świetlicy Szkolnej. Ilość nazbieranych kasztanów i żołędzi proszę zgłaszać
u wychowawców Świetlicy. Do akcji zapraszamy uczniów klas I - III. Zbiórka potrwa od 03.10.2017r do 12.10.2017r.
Zapraszamy wychowawcy świetlicy:)