Zaproszenie na wywiadówkę

AAA

19 marca o godz. 17.00 rozpoczną się (w wyznaczonych salach) zebrania rodziców z wychowawcami klas. W programie wywiadówki zaplanowano również spotkanie rodziców z p. Bogdanem Krzakiem doświadczonym instruktorem Katolickiego Ośrodka Wychowania
i Terapii Młodzieży „Nadzieja”. Serdecznie zapraszamy do aktywnego włączenia się w zaplanowany program wywiadówki.