Małopolska w zdrowej atmosferze

AAA
W ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej Marszałek Województwa Małopolskiego przekazał oczyszczacz powietrza dla przedszkola w ZSS w Roczynach