logo

Gminny Konkurs Ortograficzny

AAA

Wyniki XVIII Gminnego Konkursu Ortograficznego

„Z ortografią na TY”

Kategoria klas drugich:

I miejsce: Amelia Moskwik ZSS Rzyki

II miejsce: Maja Powroźnik SP nr 2 Andrychów

III miejsce: Lena Weiss SP nr 2 Andrychów

Kategoria klas trzecich:

I miejsce: Piotr Łysoń ZSS Inwałd

II miejsce: Jan Mrzyk SP nr 2 Andrychów

III miejsce: Maja Gibas SP nr 4 Andrychów

NAGRODĘ SPECJALNĄ

Pióro Przewodniczącego Rady Miejskiej w Andrychowie

zdobyła

AMELIA MOSKWIK

Gratulujemy!

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się we wtorek

4 czerwca 2019r. o godzinie 11:50

podczas Dnia Patrona Szkoły w Roczynach/ sala gimnastyczna

Zapraszamy!

*************************************************************************************************************************************************

XVIII
GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

„Z ortografią na Ty”

R E G U L A M I N

I. Cele konkursu:
- podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych
- wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych
- rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem
- kształtowanie zainteresowań i umiejętności samodzielnej pracy
- bogacenie języka ojczystego
- rozwijanie zainteresowań tajnikami poprawnej polszczyzny
- wdrażanie do ,, zdrowej rywalizacji”
- nawiązywanie kontaktu z rówieśnikami ze szkół gminnych

II. Organizacja konkursu:

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 28.05.2019r. (wtorek) o godzinie 11:00
w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach.


2. Udział w konkursie należy potwierdzić na Kartach Zgłoszenia do 21.05.2019r. w ZSS w Roczynach
lub wysłać na adres sekretariatroczyny@gmail.com

3. Konkurs adresowany jest dla uczniów klas młodszych szkół podstawowych Miasta i Gminy Andrychów,
w dwóch kategoriach:

- klasy drugie

- klasy trzecie.

4. W każdej kategorii szkołę może reprezentować po trzech uczniów.

5. Konkurs składa się z dwóch części. W pierwszejuczestnicy piszą dyktando, w drugiej rozwiązują zestawy
zadań z zagadkami, rebusami, krzyżówkami, itp.

6. Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia
ogólnego I etapu edukacyjnego – edukacja wczesnoszkolna.

7. Konkurs w poszczególnych kategoriach zostanie przeprowadzony przez niezależnych nauczycieli.

8. Prace ocenią nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i poloniści wchodzący w skład Komisji Konkursowej, na
której czele stoi Przewodniczący. Nauczycieli chętnych do pracy w Komisji prosimy o informację na Karcie

Zgłoszenia.

9. O miejscu zajętym w konkursie decydować będzie łączna ilość punktów z obu części przyznana na
podstawie opracowanej punktacji zadań konkursowych.

10. Jedynym interpretatorem regulaminu jest Komisja Konkursowa.


11.Wyniki konkursu zostaną opublikowane w środę 29.05.2019r. na stronie internetowej ZSS w Roczynach.

12.Laureaci konkursu – mistrzowie ortografii zostaną poinformowani o miejscu i czasie rozdania nagród.

13. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w dniu konkursu zgody rodzica, prawnego
opiekuna ucznia na jego udział w konkursie, przetwarzanie danych osobowych w celach związanych
z przeprowadzeniem konkursu, a w szczególności wyłonieniem zwycięzców, ich upublicznienie na
stronach internetowych i w prasie lokalnej.

Zachęcamy do udziału!


2019 05 28 19 21 59 6382019 05 28 19 22 00 7312019 05 28 19 22 01 4112019 05 28 19 22 02 0902019 05 28 19 22 02 776IMG 20190528 111515IMG 20190528 111602