logopeda

Kadra Pedagogiczna

AAA
JĘZYK POLSKI
mgr Urszula Bylica
mgr Sylwia Piekarczyk
mgr Dorota Sadlik
mgr Barbara Kolber - urlop
mgr Agata Ćwiertnia

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Jolanta Koloch
mgr Izabella Ogiegło
mgr Elżbieta Walczak

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Aleksandra Polak
mgr Jolanta Koloch
mgr Izabella Ogiegło

HISTORIA
mgr Grażyna Jończy
mgr Aneta Zwieńczak

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Aneta Zwieńczak

MATEMATYKA

mgr Anna Kocemba
mgr Dorota Wróbel
mgr Violetta Obłonczek

BIOLOGIA
mgr Joanna Kosar
mgr inż. Krystyna Janosz

PRZYRODA
mgr inż. Krystyna Janosz

mgr Joanna Kosar

CHEMIA
mgr Dorota Mikołajek


FIZYKA

mgr Violetta Obłonczek

GEOGRAFIA
mgr Renata Żak

INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
mgr Aleksandra Polak

TECHNIKA, ZAJĘCIA TECHNICZNE
mgr Aleksandra Polak

PLASTYKA, ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
mgr Grażyna Jończy


MUZYKA
mgr Maria Mikuła

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Beata Kalamus Gądek
mgr Sławomir Nowak
mgr Wiesław Skupień
mgr Jacek Sordyl
mgr Andrzej Kojder
mgr Lucyna Byrska Żugaj

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Jacek Sordyl

RELIGIA
mgr Maria Mikuła
mgr Wioletta Górska
ks. Piotr Bratek

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr Aneta Zwieńczak

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Anna Gondko
mgr Grażyna Dybał
mgr Iwona Gużyńska
mgr Ewa Buldończyk
mgr Lidia Ozaist - Targosz

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
mgr Magdalena Bogdan
mgr Renata Karbowiak
mgr Justyna Zaremba
mgr Agnieszka Matejko
mgr Justyna Adamaszek
mgr Stanisława Talar
mgr Ewa Cinal
mgr Katarzyna Gurdek Wojewodzic
mgr Anna Kopaczewska

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Elżbieta Grzyb

LOGOPEDA
mgr Rafał Wach

BIBLIOTEKARZ
mgr Danuta Kierczak
mgr Anna Fąferko

ŚWIETLICA SZKOLNA
mgr Iwona Droździk
mgr Agnieszka Wawro - urlop