kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2018/19

AAA


3 września 2018 – Inauguracja roku szkolnego 2018/2019
11 września 2018 – Spotkanie z rodzicami (wtorek)
29 września 2018 – Otwarcie i poświęcenie Przedszkola (sobota)
14 października 2018 Dzień Edukacji Narodowej (niedziela) dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych

1 listopada 2018Wszystkich Świętych (czwartek) dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych
2 listopada 2018 – Dodatkowy dzień wolny (piątek) ustanowiony przez Dyrektora Szkoły
11 listopada 2018 – Święto Niepodległości ( niedziela) dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych
13 listopada 2018 – Spotkanie z rodzicami (wtorek)

11 grudnia 2018 Dzień Otwarty (informacja o zagrożeniach oceną ndst za I semestr) - wtorek
24 31 grudnia 2018 Zimowa przerwa świąteczna (25-26.12) ) dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych; zajęcia opiekuńcze – 24, 27, 28, 31 grudnia 2018r.
1stycznia 2019 – Nowy Rok (wtorek) dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych
4 stycznia 2019 – Spotkanie z rodzicami (informacja o ocenach proponowanych) – piątek
6 stycznia 2019 – Święto Trzech Króli (niedziela) dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych
11 stycznia 2019 – Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna (piątek); zakończenie I semestru
14 – 27 stycznia 2019 Ferie zimowe
28 stycznia 2019 – Rozpoczęcie II semestru
19 marzec 2019spotkanie z rodzicami (wtorek)

10 – 12 kwietnia 2019 egzamin gimnazjalny (dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustanowiony przez Dyrektora Szkoły)
15 – 17 kwietnia 2019 – sprawdzian 8-klasisty (dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustanowiony przez Dyrektora Szkoły)
18 – 23 kwietnia 2019 – Wiosenna przerwa świąteczna (22.04 ) dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych; zajęcia opiekuńcze – 18, 19, 23 kwietnia 2019r.

1 maja 2019 – Święto Pracy (środa) dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych
2 maja 2019 – Dodatkowy dzień wolny (czwartek) ustanowiony przez Dyrektora Szkoły
3 maja 2019 – Święto Konstytucji 3 Maja (piątek) dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych
7 maja 2019 – Dzień Otwarty (informacja o zagrożeniach oceną ndst na koniec roku) - wtorek

5 czerwca 2019 – Informacja o ocenach proponowanych
12 czerwca 2019 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
20 czerwca 2019 Boże Ciało. (czwartek) dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych
21 czerwca 2019 Zakończenie roku szkolnego 2018/2019