DSCF5002

Sprawdzian klas VI - kwiecień 2011

AAA
Dnia 5 kwietnia 2011r. szóstoklasiści w całym kraju pisali swój pierwszy egzamin, który jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. Nasi uczniowie ocenili go jako łatwy, ale na wyniki przyjdzie nam poczekać aż do czerwca. Liczymy na to, iż okażą się dobre.


foto: V. Obłonczek
DSCF5008DSCF5012DSCF5016DSCF5003DSCF5009DSCF5013DSCF5017DSCF5005DSCF5010DSCF5014DSCF5018DSCF5006DSCF5011DSCF5015DSCF5019