Słoikśniadanie

Stołówka

AAA
W związku ze zmianami wprowadzanymi od 2 stycznia 2017 r. w zasadach żywienia na stołówce szkolnej - przede wszystkim zmianami formy płatności za obiady, zwracam się z prośbą do rodziców uczniów korzystających z dożywiania o zapoznanie się z zarządzeniem dyrektora szkoły

Opłaty za obiady prosimy przelewać do 10-go każdego miesiąca,
- dożywianie - bułki i herbata do 7-go każdego miesiąca w godzinach 7:30 - 11:50 w punkcie opłat w szkole.

Aktualne jadłospisy: