Stołówka

AAA

Odpłatność za dożywianie przyjmowana jest zawsze do dnia 15-ego każdego następnego miesiąca w sekretariacie szkoły (za śniadania) i na konto urzędu (za obiady) oraz w punkcie opłat przy sali gimnastycznej. W tym roku płatności dokonuje się z dołu po miesiącu, w którym dziecko korzystało z dożywiania. W roku szkolnym 2018/2019 obowiązują następujące ceny:

śniadanie mała bułka i herbata 1,50 zł
śniadanie duża bułka i herbata 1,80 zł
herbata 0,30 zł

obiad - zupa 1,15 zł
obiad - II danie 4,00 zł

Płatności można również dokonywać przelewem na konto szkoły:
ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie 86 8110 0000 2001 0031 2350 0001
tytuł wpłaty: wpłata za obiady/imię i nazwisko dziecka/miesiąc