Zamówienia publiczne

AAA
Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Świadczenie usług cateringowych dla Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach" (8.06.2018r.):I N F O R M A C J A o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadaniu pn.:„Świadczenie usług cateringowych dla Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach” (06.07.2017 r.):Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Świadczenie usług cateringowych dla Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach" (27.06.2017 r.):

I N F O R M A C J A o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadaniu pn.:„Świadczenie usług cateringowych dla Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach” (17.06.2016 r.):Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Świadczenie usług cateringowych dla Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach" (20.05.2016 r.):I N F O R M A C J A o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadaniu pn.:„Świadczenie usług cateringowych dla Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach” (09.06.2015 r.):Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Świadczenie usług cateringowych dla Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach" (25.05.2015 r.):Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Świadczenie usług cateringowych dla Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach" (30.07.2014 r.):
Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Świadczenie usług cateringowych dla Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach" (22.07.2014 r.):