Certyfikat

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

AAA
W pliku pdf zostały zebrane i przedstawione wszystkie nowe działania jakie szkoła podjęła i prowadzi od momentu uzyskania certyfikatu. Zachęcamy do lektury - w profilaktykę i bezpieczeństwo jesteśmy bardzo zaangażowani. Chętnie podejmujemy współpracę z środowiskiem zewnętrznym, instytucjami i organizacjami. Działamy na wszystkich polach. W tym roku staramy się o przedłużenie uzyskanego w 2015 certyfikatu.

Trzymajcie kciuki :)


___________________________________________________________________

30 września 2015 r., w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, odbyła się szczególna dla naszej szkoły uroczystość, wręczania Certyfikatów "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Wręczenia certyfikatów dokonał Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Mariusz Dąbek wraz z Aleksandrem Palczewskim – Małopolskim Kuratorem Oświaty. Certyfikat odbierał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Jakub Cinal, pedagog szkolny Pani Elżbieta Grzyb i koordynator projektu z ramienia szkoły pan Sławomir Nowak. Poniżej zdjęcia i skan certyfikatu.
Wszystkim, którzy zaangażowali się w certyfikację, a przede wszystkim wszystkim tym, dzięki którym zdobyliśmy certyfikat serdecznie dziękujemy. Dziękujemy także partnerom szkoły.
____________________________________________________________________

W czwartek 8 stycznia b.r. odbyło się w naszej szkole spotkanie w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli różnych środowisk i instytucji mających bezpośrednio wpływ na podniesienie bezpieczeństwa naszych uczniów
i mieszkańców Roczyn. Szkoła przystąpiła do projektu w marcu 2014r., a w bieżącym roku będziemy się starać o przyznanie Certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Jednym z zadań w ramach projektu jest opracowanie zintegrowanego planu działania, w celu podniesienia bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą. Pomóc temu miały przeprowadzone na początku roku szkolnego ankiety wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Na spotkaniu, koordynator projektu z ramienia szkoły, pan Sławomir Nowak, przedstawił w formie prezentacji, wyniki ankiet. Po dwóch godzinach dyskusji zebranym osobom udało się wytyczyć zadania do realizacji w najbliższym czasie. Te zadania to pogadanki i prelekcje dla uczniów i rodziców oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w szkole oraz zadania dotyczące otoczenia szkoły - sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych na ul. Bielskiej, poprawa ruchu aut i parking na ul. Szkolnej.
Teraz zostaje nam zrealizować wytyczone zadania, również z pomocą osób i instytucji, które brały udział w spotkaniu, tj:

Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Andrychowie Pan Andrzej Szafrański
Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie Pan Roman Babski
Dyrektor Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie Pani Marta Kajzer
Radna Gminy Andrychów Pani Danuta Trojak
Radny Gminy Andrychów i Sołtys Roczyn Pan Władysław Żydek
Przedstawiciele OSP Roczyny Pan Kazimierz Rajda i Pani Anna Paluch
Komendant Komisariatu Policji w Andrychowie młodszy inspektor Jerzy Paś
Przedstawiciel Komisariatu Policji w Andrychowie aspirant sztabowy Rafał Tlałka
Koordynator Projektu z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach starszy aspirant Zbigniew Przybek
Rada Rodziców ZSS w Roczynach z Przewodniczącym Panem Markiem Mrózkiem
Społeczny Inspektor Pracy Pani Aleksandra Mokwa
Pedagog Pani Elżbieta Grzyb
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Pani Grażyna Jończy i Pani Joanna Kosar
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Dominika Rajda i Miłosz Potoczny
Koordynator Projektu z ramienia szkoły Pan Sławomir Nowak
oraz gospodarz spotkania Dyrektor Szkoły Pani Magdalena Kubalka - Pluta

Więcej o projekcie: