Wydarzenia minione

3 września 2012
 • Inauguracja nowego roku szkolnego 2012/13
18 września 2012
 • Zebrania ogólne rodziców
4 października 2012
 • 17:00-19:30 Dyskoteka Szkolna
12 października 2012
 • Uroczysta akademia z okazji święta Dnia Edukacji Narodowej
1 listopada 2012
 • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (święto)
2 listopada 2012
 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów SP i Gimnazjum
6 listopada 2012
 • Wywiadówka śródokresowa
23 – 31 grudnia 2012
 • Zimowa przerwa świąteczna
3 stycznia 2013
 • Termin ustalenia ocen proponowanych
10 stycznia 2013
 • Konferencja klasyfikacyjna
14 – 27 stycznia 2013
 • Ferie zimowe
29 stycznia 2013
 • Wywiadówka okresowa
28 marca – 2 kwietnia 2013
 • Wiosenna przerwa świąteczna
4 kwietnia 2013
 • Sprawdzian klas VI (dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów SP)
9 kwietnia 2013
 • Wywiadówka śródokresowa
17 kwietnia 2013
 • Dzień Patrona Szkoły
23 – 25 kwietnia 2013
 • Egzaminy gimnazjalne klas III (dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów gimnazjum)
1 maja 2013
 • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (święto)
2 maja 2013
 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów SP i Gimnazjum
3 maja 2013
 • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (święto)
31 maja 2013
 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów SP i Gimnazjum
 • Komers Klas III gimnazjum
12 czerwca 2013
 • Termin ustalenia ocen proponowanych
16 czerwca 2013
 • Piknik Rodzinny i Rajd Rowerowy
19 czerwca 2013
 • Konferencja klasyfikacyjna
21 – 22 czerwca 2013
 • Nocna Akademia Nauki i Pasji dla klas VI
27 czerwca 2013
 • Uroczystość pożegnania klas III gim przez klasy II.
28 czerwca 2013
 • Zakończenie roku szkolnego wszystkich uczniów SP i gimnazjum
29 czerwca – 31 sierpnia 2013
 • Wakacje !!!!
2 września 2013
 • Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2013/2014
9 października 2013
 • I Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej "I love singing"
12 października 2013
 • Szkolny Rajd Pieszy
14 października 2013
 • Dzień Edukacji Narodowej
14 listopada 2013
 • Spotkania rodziców z wychowawcami klas (wywiadówki)
 • 17:30-18:00 Prelekcja n/t negatywnych zjawisk zagrażających dorastającej młodzieży!
28 listopada 2013
 • 16:00-19:30 Dyskoteka andrzejkowa
23 grudnia 2013 – 1 stycznia 2014
 • Przerwa świąteczna
6 stycznia 2014
 • Dzień wolny (święto Trzech Króli)
23 stycznia 2014
 • Wywiadówki
30 stycznia 2014
 • Klasyfikacja śródroczna
3 – 14 lutego 2014
 • Ferie zimowe
1 kwietnia 2014
 • Sprawdzian klas VI (dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla SP)
8 kwietnia 2014
 • 18:00 Spotkanie Rady Rodziców
10 kwietnia 2014
 • Wywiadówki
17 – 22 kwietnia 2014
 • wiosenna przerwa świąteczna
23 – 25 kwietnia 2014
 • egzamin gimnazjalny (dni wolne od zajęć dydaktycznych dla gimnazjum)
2 maja 2014
 • dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11 maja 2014
 • II Rajd Rowerowy na Orientację
17 maja 2014
 • Rajd Górski
20 maja 2014
 • 17:00 Dzień Otwarty dla Rodziców
27 maja 2014
 • XIII edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego "Z ortografią na Ty"
30 maja 2014
 • Nocna Akademia Nauki i Pasji
2 czerwca 2014
 • Dzień Patrona, Dzień Dziecka, Dzień Sportu
 • Święto Patrona Szkoły
5 czerwca 2014
 • Finał II Gminnego Konkursu Języka Angielskiego "I know it & I love it"
6 czerwca 2014
 • II Nocna Akademia Pasji i Nauki
15 czerwca 2014
 • Piknik Rodzinny
 • Piknik Rodzinny
17 czerwca 2014
 • Noc Przedszkolaka
 • III Noc Przedszkolaka
20 czerwca 2014
 • dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych, klasyfikacja końcoworoczna
26 czerwca 2014
 • Uroczyste pożegnanie klas III gimnazjum
27 czerwca 2014
 • zakończenie roku szkolnego
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/14
28 czerwca – 31 sierpnia 2014
 • WAKACJE!!!
1 września 2014
 • Inauguracja nowego roku szkolnego 2014/15
14 października 2014
 • Dzień Edukacji Narodowej
11 listopada 2014
 • Święto Niepodległości - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
18 listopada 2014
 • 16:30-18:30 Spotkania wychowawców z rodzicami. Prelekcja przedstawicieli Policji.
22 grudnia 2014 – 1 stycznia 2015
 • Zimowe ferie świąteczne
2 stycznia 2015
 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych ustanowiony przez dyrektora szkoły
6 stycznia 2015
 • Święto Trzech Króli - dzień wolny od zajęć
16 – 27 lutego 2015
 • Zimowe ferie
1 kwietnia 2015
 • Sprawdzian klas VI - dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
2 – 7 kwietnia 2015
 • Wiosenne ferie świąteczne
21 – 23 kwietnia 2015
 • Egzamin gimnazjalny - dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów gimnazjum. 23 kwietnia wolne również dla uczniów SP
23 kwietnia 2015
 • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej (z powodu egzaminu językowego gimnazjalistów)
1 maja 2015
 • Święto Pracy - dzień wolny od zajęć
12 maja 2015
 • 17:00-18:00 Dzień Otwarty
4 czerwca 2015
 • Boże Ciało - dzień wolny od zajęć
25 czerwca 2015
 • Uroczyste pożegnanie klas III gimnazjum
26 czerwca 2015
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/15
1 września 2015
 • 9:00 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
13 września 2015
 • 9:00 Rajd Rowerowy na Orientację!
 • 14:00 Piknik Rodzinny
17 września 2015
 • Zebrania z rodzicami
6 października 2015
 • Dzień Otwarty dla Rodziców
 • 17:00-18:00 Dzień Otwarty dla Rodziców
14 października 2015
 • Dzień Edukacji Narodowej
3 listopada 2015
 • 17:00-18:00 Dzień Otwarty dla Rodziców
11 listopada 2015
 • Święto Niepodległości
17 listopada 2015
 • 18:00 Zebranie Rady Rodziców
24 listopada 2015
 • Zebrania z rodzicami uczniów SP
26 listopada 2015
 • Zebrania z rodzicami uczniów GIM
23 grudnia 2015 – 1 stycznia 2016
 • przerwa świąteczna
5 stycznia 2016
 • Dzień Otwarty dla Rodziców
14 stycznia 2016
 • klasyfikacja śródroczna
15 stycznia 2016
 • 16:00 Dzień Babci i Dziadka organizowany przez uczniów klas I - III SP - Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Andrychów
18 – 31 stycznia 2016
 • Ferie zimowe
9 lutego 2016
 • dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów SP i GiM
10 lutego 2016
 • dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów SP i GiM
24 – 29 marca 2016
 • Wiosenna przerwa świąteczna
31 marca 2016
 • Zebrania z rodzicami (IV - VI) SP i GiM
5 kwietnia 2016
 • Sprawdzian szóstoklasisty
7 kwietnia 2016
 • Konkurs gminny "I love singing"
13 kwietnia 2016
 • Dzień Patrona Szkoły
18 – 20 kwietnia 2016
 • Egzaminy gimnazjalne
3 maja 2016
 • Święto Narodowe
10 maja 2016
 • Dzień Otwarty dla Rodziców
20 maja 2016
 • Komers klas trzecich.
31 maja 2016
 • Spektakl profilaktyczny z okazji dnia mamy i taty!
10 czerwca 2016
 • 10:00-10:15 Rekord Czytania!
24 czerwca 2016
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
 • 8:30 dla uczniów Szkoły Podstawowej (o godz. 10:00 Msza Św.)
 • 11:00 dla uczniów Gimnazjum
13 września 2016
 • Zebrania z rodzicami
9 października 2016
 • IV Rajd Rowerowy na Orientację
11 października 2016
 • Święto Niepodległości
14 października 2016
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • 10:00-11:00 Dzień Edukacji Narodowej - uroczysty apel (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
31 października 2016
 • Dzień Wolny dla SP i GIM (odpracowany podczas Rajdu Rowerowego)
1 listopada 2016
 • Wszystkich Świętych
8 listopada 2016
 • Zebrania z Rodzicami
13 grudnia 2016
 • Dzień Otwarty dla Rodziców
23 grudnia 2016 – 1 stycznia 2017
 • zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2017
 • Święto Trzech Króli
19 stycznia 2017
 • zebrania z Rodzicami
27 stycznia 2017
 • klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
30 stycznia – 10 lutego 2017
 • Ferie zimowe
4 kwietnia 2017
 • Zebrania z Rodzicami
13 – 18 kwietnia 2017
 • Wiosenna przerwa świąteczna
19 – 21 kwietnia 2017
 • Egzaminy gimnazjalne
1 maja 2017
 • Święto Pracy (dzień wolny)
2 maja 2017
 • dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Sp i GIM)
16 maja 2017
 • Dzień Otwarty dla Rodziców
2 czerwca 2017
 • Nocna Akademia Pasji i Nauki
11 czerwca 2017
 • Piknik Rodzinny
16 czerwca 2017
 • Rada Klasyfikacyjna
22 czerwca 2017
 • Pożegnanie Klas III gimnazjum
23 czerwca 2017
 • Zakończenie Roku Szkolnego 2016/17
4 września 2017
 • Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2017/18
12 września 2017
 • Zebrania z Rodzicami
14 października 2017
 • Dzień Edukacji Narodowej
1 listopada 2017
 • Dzień Wszystkich Świętych
14 listopada 2017
 • Zebrania z rodzicami
12 grudnia 2017
 • Dzień Otwarty dla Rodziców
23 grudnia 2017 – 1 stycznia 2018
 • Zimowa przerwa świąteczna
23 stycznia 2018
 • Zebrania z Rodzicami
26 stycznia 2018
 • Rada Klasyfikacyjna
29 stycznia 2018
 • Rozpoczęcie 2 semestru
12 – 25 lutego 2018
 • Ferie zimowe
29 marca – 3 kwietnia 2018
 • Wiosenna przerwa świąteczna
18 – 20 kwietnia 2018
 • Egzaminy gimnazjalne
1 maja 2018
 • Święto Pracy
2 maja 2018
 • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3 maja 2018
 • Święto Konstytucji 3 Maja
15 maja 2018
 • Dzień Otwarty dla Rodziców
1 czerwca 2018
 • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
15 czerwca 2018
 • Rada Klasyfikacyjna
22 czerwca 2018
 • Zakończenie Roku Szkolnego 2017/18
3 września 2018
 • Inauguracja roku szkolnego 2018/2019
11 września 2018
 • Spotkanie z rodzicami (wtorek)
29 września 2018
 • Otwarcie i poświęcenie Przedszkola (sobota)
14 października 2018
 • Dzień Edukacji Narodowej (niedziela) dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych
1 listopada 2018
 • Wszystkich Świętych (czwartek) dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych
2 listopada 2018
 • Dodatkowy dzień wolny (piątek) ustanowiony przez Dyrektora Szkoły
11 listopada 2018
 • Święto Niepodległości ( niedziela) dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych
12 listopada 2018
 • Święto państwowe - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11 grudnia 2018
 • Dzień Otwarty (informacja o zagrożeniach oceną ndst za I semestr) - wtorek
24 grudnia 2018 – 1 stycznia 2019
 • Zimowa przerwa świąteczna (25-26.12) ) dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych; zajęcia opiekuńcze – 24, 27, 28, 31 grudnia 2018r.
4 stycznia 2019
 • Spotkanie z rodzicami (informacja o ocenach proponowanych) – piątek
6 stycznia 2019
 • Święto Trzech Króli (niedziela) dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych
11 stycznia 2019
 • Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna (piątek); zakończenie I semestru
14 – 27 stycznia 2019
 • Ferie zimowe
28 stycznia 2019
 • Rozpoczęcie II semestru
12 lutego 2019
 • Spotkanie z rodzicami (wtorek)
19 marca 2019
 • spotkanie z rodzicami (wtorek)
10 – 12 kwietnia 2019
 • egzamin gimnazjalny (dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustanowiony przez Dyrektora Szkoły)
15 – 17 kwietnia 2019
 • sprawdzian 8-klasisty (dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustanowiony przez Dyrektora Szkoły)
18 – 23 kwietnia 2019
 • Wiosenna przerwa świąteczna (22.04 ) dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych; zajęcia opiekuńcze – 18, 19, 23 kwietnia 2019r
1 maja 2019
 • Święto Pracy (środa) dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych
2 maja 2019
 • Dodatkowy dzień wolny (czwartek) ustanowiony przez Dyrektora Szkoły
3 maja 2019
 • Święto Konstytucji 3 Maja (piątek) dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych
7 maja 2019
 • Dzień Otwarty (informacja o zagrożeniach oceną ndst na koniec roku) - wtorek
5 czerwca 2019
 • Informacja o ocenach proponowanych
12 czerwca 2019
 • Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
19 czerwca 2019
 • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
20 czerwca 2019
 • Boże Ciało. (czwartek) dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych
2 września 2019
 • Inauguracja roku szkolnego 2019/2020
10 września 2019
 • Spotkanie z rodzicami
14 października 2019
 • Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych