Kalendarz

8 listopada 2014
  • Odpracowany będzie 2. 01.2015 piątek
10 listopada 2014
  • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
12 – 14 listopada 2014
  • Wywiadówki – zebrania w I półroczu