Kalendarz

28 października 2014
  • Dzień otwarty godz.17 – 18
8 listopada 2014
  • Odpracowany będzie 2. 01.2015 piątek
10 listopada 2014
  • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych