plakat g

„Akcja edukacyjna dla Ciebie”

AAA

W tym roku szkolnym w naszej szkole jest realizowany projekt „Akcja edukacyjna dla Ciebie”. Nr projektu: RPMP.10.01.03-12-0342/16.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.

W ramach tego projektu odbywają się dwa rodzaje zajęć:

1.Zajęcia wyrównawcze z matematyki

2.Zajęcia rozwijające „Biolchem”

16 uczniów naszej szkoły będzie podnosiło swoje kompetencje z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, zajęcia będą się odbywały średnio 2 razy w tygodniu. Ponadto uczniowie w ramach tego projektu wezmą udział w wycieczce edukacyjnej do Warszawy, zajęcia będą się odbywały w Centrum Nauki Kopernik.