Dyrekcja

AAA

DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W TARGANICACH

DYREKTOR mgr BARBARA BORGOSZ

WICEDYREKTOR mgr AGATA BORKOWICZ

PEDAGOG szkolny mgr AGATA PORZYCKA

SEKRETARZ SZKOŁY MARTA GRELA