indeks

Przedszkole - dokumenty

AAA

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Targanicach ogłasza zapisy do Przedszkola w Targanicach na rok szkolny 2018/2019 w terminie od 1 do 16 marca 2018r

Zapisu dziecka do przedszkola dokonuje się poprzez serwis rekrutacyjny firmy VULCAN.

Zainteresowani rodzice proszeni są o wypełnienie Wniosku o przyjęcie kandydata w formie elektronicznej, wydrukowanie go i złożenie w sekretariacie szkoły.

Adres strony naboru:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/andrychow

Możliwe jest także pobranie formularza w wersji papierowej z sekretariatu szkoły.