„Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty- do leczenia, nie do brania”.

AAA

RODZICE !!! ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁAMI KAMPANII

„Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty- do leczenia, nie do brania”.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii rozpoczyna ogólnopolską kampanię „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty- do leczenia, nie do brania”.

Kampania jest odpowiedzią na narastający problem stosunkowo nowej formy odurzania się. Opinie toksykologów, lekarzy, a także terapeutów uzależnień wskazują na zwiększającą się liczbę przypadków używania przez młodzież, dostępnych bez recepty leków, w celach pozamedycznych. Łatwy dostęp do informacji poprzez Internet może w krótkim czasie doprowadzić do nasilenia się skali problemu.

Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat ryzyka używania leków dostępnych bez recepty przez dzieci i młodzież w celach pozamedycznych oraz przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom. Kampania skierowana jest do rodziców młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli.

Zapraszamy rodziców do skorzystania z informacji zawartych na stronie internetowej www.przyjmujelekiczybierze.pl.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym w naszej placówce.