Publikacje nauczycieli

AAA
mgr inż. Jerzy Maciejczyk: Strona internetowa o "DZIEDZICTWIE TECHNIKI I PRZYRODY" Wykonana strona może posłużyć do celów edukacyjnych na zajęciach z edukacji technicznej, gdzie od początku swojego istnienia zajmuje się nie tylko nowościami ale również zabytkami techniki, które można oglądać miedzy innymi w muzeum techniki w Warszawie. Prezentowany materiał na stronie WWW może być wykorzystany w szkole podstawowej, gimnazjum na lekcjach techniki z przeznaczeniem na realizację treści programowych o zabytkach techniki oraz wiadomościach o obróbce plastycznej i urządzeń, nie tylko

mgr inż. Jerzy Maciejczyk: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Strona internetowa poświęcona treścią nauczania informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum, oraz zagadnienia i testy z wychowania - komunikacyjnego

mgr inż. Jerzy Maciejczyk: Strona Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryj Panny w Targanicach.