Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

AAA

NASZA SZKOŁA JEST OBJĘTA SYSTEMEM ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODADGIMNAZJALNYCH


Rejestracja kandydatów do szkół średnich w systemie KSEON Optivum rozpocznie się po 24 kwietnia 2017r.

Rejestracja kandydatów od 24 kwietnia 2017r do 12 czerwca 2017r. do godz. 15.00

Z ofertą szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 można zapoznać się na stronie

https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej?

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018
W gimnazjum, do którego uczęszczasz, otrzymasz login (identyfikator) i hasło
do swojego osobistego konta. Zaloguj się do systemu na stronie internetowej
www.malopolska.edu.com.pl/Kandydat Sprawdź, czy Twoje dane osobowe są poprawne
i
zmień hasło dostępu
Możesz to zrobić od 24 kwietnia 2017r.
Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj
podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i dostarcz je do szkoły pierwszego wyboru
do 12 czerwca 2017r. do godz. 15.00
Od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów w jakiej chciałbyś się do nich dostać
Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i sprawdź
poprawność danych wprowadzonych przez twoje gimnazjum macierzyste (oceny, wyniki z egzaminu).
30 czerwca 2017 r. – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.(możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany w systemie.
Do 05 lipca 2017 r. godz. 12.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
07 lipca 2017 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!