herb
logo
Znajdź nas na facebooku
Rodzicu zaloguj się do dziennika
Rekrutacja do przedszkola napis
rodo
I
PP
I
l
I
l
l
l
l
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
l
Administrator/webmaster:
mgr inż. Jerzy Maciejczyk
jerzym91@gmail.com

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
newsy: mgr inż. Jerzy Maciejczyk


l
logo wymiana
gif
SKO
I
JUŻ PŁYWAM
gif
Projekt
l
Dyskusyjny Klub Książki
l
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
l
rsp
l
gif
Andrychowskie Marsze na Orientację promocją Beskidu Małego

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

AAA

NASZA SZKOŁA JEST OBJĘTA SYSTEMEM ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODADGIMNAZJALNYCH

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Rejestracja kandydatów od 23 kwietnia 2018r do 11 czerwca 2018r. do godz. 15.00

Z ofertą szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 można zapoznać się na stronie

https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat


Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej?

W gimnazjum, do którego uczęszczasz, otrzymasz login (identyfikator) i hasło do swojego osobistego konta. Zaloguj się do systemu na stronie internetowej www.malopolska.edu.com.pl/Kandydat Sprawdź, czy Twoje dane osobowe są poprawne i zmień hasło dostępu
Możesz to zrobić od 23 kwietnia 2018r.
Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj
podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i dostarcz je do szkoły pierwszego wyboru do 11 czerwca 2018r. do godz. 15.00
Od 22 czerwca 2017 r. do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów w jakiej chciałbyś się do nich dostać
Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i sprawdź
poprawność danych wprowadzonych przez twoje gimnazjum macierzyste (oceny, wyniki z egzaminu).
29 czerwca 2018 r. – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.(możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany w systemie.
Do 09 lipca 2018 r. godz. 15.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
10 lipca 2018 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!

23.04.2018 09:00

11.06.2018 15:00

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

22.06.2018 09:00

26.06.2018 15:00

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

29.06.2018 12:00

29.06.2018 12:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

29.06.2018 12:00

09.07.2018 15:00

Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki

10.07.2018 12:00

10.07.2018 12:00

Publikacja list przyjętych

11.07.2018 08:00

22.08.2018 12:00

Aktualizacja danych