herb
logo
Znajdź nas na facebooku
Rodzicu zaloguj się do dziennika
Rekrutacja do przedszkola napis
rodo
I
PP
I
l
Organizacja szkoły
I
l
l
l
l
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
l
Administrator/webmaster:
mgr inż. Jerzy Maciejczyk
jerzym91@gmail.com

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
newsy: mgr inż. Jerzy Maciejczyk


l
logo wymiana
gif
SKO
I
JUŻ PŁYWAM
gif
Projekt
l
Dyskusyjny Klub Książki
l
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
l
rsp
l
gif
Andrychowskie Marsze na Orientację promocją Beskidu Małego

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

AAA

NASZA SZKOŁA JEST OBJĘTA SYSTEMEM ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI

DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PODADGIMNAZJALNYCH

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Rejestracja kandydatów od 01 kwietnia 2019r do 19 czerwca 2019r. do godz. 12.00

Z ofertą szkół ponadpodstawowych - ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

można zapoznać się na stronie.

https://malopolska.edu.com.pl

Jak dostać się do szkoły ponadpodstawowej - ponadgimnazjalnej

W gimnazjum, do którego uczęszczasz, otrzymasz login (identyfikator) i hasło do swojego osobistego konta. Zaloguj się do systemu na stronie internetowej www.malopolska.edu.com.pl

Sprawdź, czy Twoje dane osobowe są poprawne i zmień hasło dostępu
Możesz to zrobić od 24 kwietnia 2019r.
Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj
podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i dostarcz je do szkoły pierwszego wyboru do 10 czerwca 2019r. do godz. 15.00
do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00
dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego.
Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów w jakiej chciałbyś się do nich dostać.
Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i sprawdź
poprawność danych wprowadzonych przez twoją macierzystą szkołę (oceny, wyniki z egzaminu).
28 czerwca 2019 r. – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.(możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany w systemie.

Do 3 lipca 2019r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe i do której kandydat został zakwalifikowany, skierowania na badania lekarskie.
Do 09 lipca 2019 r. godz. 15.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu i ew. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie.
10 lipca 2018 r. do godz. 12.00
– podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!

25.04.2019 09:00

10.06.2019 15:00

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

10.06.2019 09:00

18.06.2019 15:00

Do systemu dostarczane są dane o ocenach, wynikach egzaminu i osiągnięciach

21.06.2019 09:00

25.06.2019 15:00

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia, kserokopie

28.06.2019 12:00

28.06.2019 12:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

28.06.2019 12:00

09.07.2019 15:00

Kandydat potwierdza wolę nauki, dostarczenie oryginałów świadectwa, wyników egzaminu

10.07.2019 12:00

10.07.2019 12:00

Publikacja list przyjętych

11.07.2019 08:00

23.08.2019 12:00

Aktualizacja danych

Zasady obliczania punktów:

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt

szczególne osiągnięcia 18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt

aktywność społeczna 3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt

wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 = 30 pkt

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

Punkty za świadectwo 100 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt

szczególne osiągnięcia 18 pkt

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt

aktywność społeczna 3 pkt

Punkty za egzamin gimnazjalny 100 pkt

wynik z języka polskiego 100% x 0,2 = 20 pkt

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100% x 0,2 = 20 pkt

wynik z matematyki 100% x 0,2 = 20 pkt

wynik z przedmiotów przyrodniczych 100% x 0,2 = 20 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 100% x 0,2 = 20 pkt